Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Γιαννιτσών θα συμμετέχει στις εργασίες του 4ου ετήσιου συνεδρίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας καρκίνου

Επικοινωνία

Κ. Ασμανίδη 7 Γιαννιτσά 581 00
E-mail: info@skgian.gr Phone: 2382 028075